Služby

Nákladní autodoprava 

Dovezeme / odvezeme veškeré sypké materiály (hlína, štěrk, písek...atd. ) dále palety, stavební materiál, dřevo atd..

Demolice 

Provedeme demolici menších i větších objektů včetně odvozu a uložení stavební suti

Výstavba komunikací 

Zrealizujeme výstavbu komunikací, parkovišť atd. (např. k rodinným domům, průmyslovým objektům ....)

Výkopové a stavební práce 

Vykopeme výkop pro veškeré inženýrské sítě (voda, plyn, kanalizace, optika .....), dále vykopeme základy pro Váš dům, garáž, firmu ...

Ukládka - zeminy, stavební suť, bioodpad atd.

Nabízíme uložení zeminy, stavební suti, bioodpadu a veškerého odpadu ze staveb a zahrad. Vždy za rozumnou cenu, samozřejmě i s odvozem.

Prodej štěrku, písku, zeminy, recyklátů atd. 

Frakce : 0/2, 0/4, 0/22, 0/32, 0/63, 0/125, 2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 63/125, skrývka

Recyklát: cihelný, betonový

Písek : kopaný, praný, písek na dětská hřiště, písek bratčice atd.

Zemina : katrovaná, nekatrovaná, zemina pro finální úpravy atd.

Multicar M25

Nabízíme také dopravu vozem Multicar M25, svou velikostí se dostane na místa, kde je omezen průjezd pro větší vozidla.

Nosnost: 2tuny